However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

VƏC

(Meğri)
aşqarası. – Mən aş yeyəmmeyrəm, əncax vəcinnən bikgə <bir tikə> dindəlecam
Vəc yeməg (Cəlilabad) – fayda vermək, lazım olmaq. – Mə:n danışığım vəc yeməz

Bir cevap yazın