UZANMAQ

UZANMAQ I f. İstirahət etmək, yatmaq. İşığı söndürüb yatağa uzandı, amma yata bilmədi (D.Dəmirli).

UZANMAQ II f. Davam etmək. Uzanır məclisin, günəş doğana; Ellər aşiqinə “yenə çal!” – deyir (S.Vurğun).

UZANMAQ III f. Boy atmaq, böyümək. Gözlərinin qabağında Hədəflər gah uzanır dönür qara lentaya, gah kiçilir, toz olur (R.Rza).

 

UZANMAQ sözü nədir? – UZANMAQ sozu nedir? – UZANMAQ sözünun mənası – UZANMAQ sozunun omonimi – UZANMAQ sözünün omonimi – UZANMAQ omonimi – UZANMAQ basqa menasi var mi? – UZANMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın