TON

TON I is. [ yun. ] mus. Avaz, səs. Hafiz Sədirzadə “Bayatı Şiraz” muğamını son dərəcədə sərbəst və lirik tonla ifa etdi.

TON II is. [ fr. ] 1000 kq-a bərabər çəki vahidi. O bu il 18 ton pambıq yığmağa söz vermişdir.

TON III is. [ yun. ] Tərz, üslub, əda. Sən mənimlə nə üçün bu tonda danışırsan?

 

TON sözü nədir? – TON sozu nedir? – TON sözünun mənası – TON sozunun omonimi – TON sözünün omonimi – TON omonimi – TON basqa menasi var mi? – TON sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın