TƏSNİF

TƏSNİF I is. [ ər. ] Bölmə, ayırma. Dilimizdəki nitq hissələrini leksikqrammatik mənalarına, morfoloji əlamətlərinə və sintaktik vəzifələrinə görə təsnif etmək olar.

TƏSNİF II is. [ ər. ] mus. Dəstgah şöbələri arasında dəqiq və sabit ölçülü nəğmə.

 

TƏSNİF sözü nədir? – TƏSNİF sozu nedir? – TƏSNİF sözünun mənası – TƏSNİF sozunun omonimi – TƏSNİF sözünün omonimi – TƏSNİF omonimi – TƏSNİF basqa menasi var mi? – TƏSNİF sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın