SÜZƏX’

(Şəki)
bax süzeg I. – Süzəx’nən süzərux aşı

Bir cevap yazın