SÜYÜLLƏNMƏX’

(Zəngibasar)
veyllənmək. – Ə:, harda süyüllənirdin?

Bir cevap yazın