SÜTDİYƏN

(Qafan)
xırda yarpaqlı, südlü, şirəli yabanı yem bitkisi adı. – Sütdiyənin üstə çoxlu qurt olur

Bir cevap yazın