SÜRMƏX’

I
(Borçalı, İmişli, Qazax, Zəngilan)
sürgün etmək. – Şah munu sürdü (Borçalı)
II
(Gəncə, Mingəçevir, Zəngilan)
dibindən düşmək (dırnağa aiddir). – Dırnağım hələ sürüf qutarmıyıf (Zəngilan); – Dırnağım sürüf (Gəncə)
III
(Gəncə, Zəngilan)
ciftləşmək (heyvanlara aiddir). – İnəyi zavod kələsi sürüf deyin balası da yaxşıdı (Zəngilan)

Bir cevap yazın