SÜRMƏ

SÜRMƏ I is. [ fars. ] Qaşa və gözə çəkilən qara rəng. Səhər dura sürmə çəkə gözünə; Birçəklərin həlqə qoya üzünə (M.P.Vaqif).

SÜRMƏ II is. Taxıl əvəzinə sünbüldə əmələ gələn alaq bitkisi. Taxılda çoxlu sürmə olduğundan çörək də qara çıxmışdı.

 

SÜRMƏ sözü nədir? – SÜRMƏ sozu nedir? – SÜRMƏ sözünun mənası – SÜRMƏ sozunun omonimi – SÜRMƏ sözünün omonimi – SÜRMƏ omonimi – SÜRMƏ basqa menasi var mi? – SÜRMƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın