SÜMURKAN

(Cəbrayıl)
taxılı tələf edən həşərat adı. – Sümurkan taxılı yedi

Bir cevap yazın