SÜMƏLLƏMƏX’

(Çənbərək)
işsiz, boşbikar gəzmək, avaralanmaq. – Furu aralıxlardaja süməllənir axşamatana

Bir cevap yazın