SONSUZLUQ

SONSUZLUQ I is. Uşaqsızlıq, uşağı olmamaqlıq. Qızın üzərində qəlblər əsərdi; Ağırdır, ağırdır sonsuzluq dərdi! (Ə.Kürçaylı).

SONSUZLUQ II is. Ucu-bucağı olmayan, nəhayətsizlik. Gəl bərabər fərəhlənib ucalım; Sonsuzluğun qapısını açalım! (M.Müşfiq).

 

SONSUZLUQ sözü nədir? – SONSUZLUQ sozu nedir? – SONSUZLUQ sözünun mənası – SONSUZLUQ sozunun omonimi – SONSUZLUQ sözünün omonimi – SONSUZLUQ omonimi – SONSUZLUQ basqa menasi var mi? – SONSUZLUQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın