ŞINDIRRAŞMAĞ

(Lənkəran)
1. köhnəlib cındıra dönmək
2. cırıq-sökük olmaq. – Xanağanın paltarları tamam şındırlaşıb

Bir cevap yazın