SİMA

SİMA I is. [ ər. ] Çöhrə, bəniz, üz. Bu zaman otağa girir bir nəfər; O gözlər, o sima tanışdır sənə (B.Azəroğlu).

SİMA II is. coğr. Tərkibi əsasən silisium və maqneziumdan ibarət olan yer təbəqəsi.

 

SİMA sözü nədir? – SİMA sozu nedir? – SİMA sözünun mənası – SİMA sozunun omonimi – SİMA sözünün omonimi – SİMA omonimi – SİMA basqa menasi var mi? – SİMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın