ŞEŞƏ-QOZA

(Salyan)
havayı, hədər yerə. – Pulları şeşə-qoza xəjdədü qutardı

Bir cevap yazın