SAP

SAP I is. Tikiş üçün istifadə olunan tel. Öz əlimlə inci kimi sapa düzəydim; Aylarını, illərini əbədiyyətin… (S.Vurğun).

SAP II is. Alətin əl tutulan hissəsi. Rəşid qəlbinin çırpıntısı eşidilməsin deyə, belin ağzını yerə sancıb sapını sinəsinə dayadı (Ə.Cəfərzadə).

SAP III f. Azdırmaq, yoldan çıxarmaq. Başımın üstündə nənəmin səsi; Əsmədikcə öz yolundan sapırdı (M.Müşfiq).

 

SAP sözü nədir? – SAP sozu nedir? – SAP sözünun mənası – SAP sozunun omonimi – SAP sözünün omonimi – SAP omonimi – SAP basqa menasi var mi? – SAP sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın