ŞANA

ŞANA I is. [ fars. ] Ağacdan hazırlanmış yabayabənzər kənd təsərrüfat aləti. Cana doymuş kəndlilər yabanı, şananı çəki dedilər (“Qaçaq Nəbi”).

ŞANA II is. [ fars. ] Daraq. Tellərində şana, əlində həna; Yəmən, yaqut əhmər dodağa düşdü (Aşıq Ələsgər).

ŞANA III is. [ fars. ] Xəlbir. Taxılı şanadan keçirdim.

 

ŞANA sözü nədir? – ŞANA sozu nedir? – ŞANA sözünun mənası – ŞANA sozunun omonimi – ŞANA sözünün omonimi – ŞANA omonimi – ŞANA basqa menasi var mi? – ŞANA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın