ŞADARAŞAVAŞ

şadaraşavaş eləməx’:
(Qazax)
hər hansı bir xəbəri yaymaq, xəbərçilik etmək. – Bircə sa:tda şadaraşavaş eleyflər kin, Abbas o toydan gəlef

Bir cevap yazın