ŞABBADANXEYİR

(Ağdam, Şuşa)
qəflətən, gözlənilmədən. – Elə otumuşdux, şabbadanxeyir qapı açıldı (Ağdam); – Şabbadanxeyir budu ha, bir də gördüm gəlif çıxır kəndə (Şuşa)

Bir cevap yazın