ŞƏROVSUZ

(İrəvan)
düzsuz, duzlanmamış. – Şərovsuz qalanda pənir qaxar da:

Bir cevap yazın