ŞƏLLƏX’

(Gədəbəy)
uşağı dalına şələləmək üçün ip, parça. – Uşağı şəlləx’nən bağler bizdər

Bir cevap yazın