ŞƏDDƏT

(Böyük Qarakilsə, Meğri)
adət və ənənəyə qarşı çıxan, dinə qarşı çıxan. – Kim ki Allaha inanmır, ona şəddət deyillər Leyfazda (Böyük Qarakilsə)

Bir cevap yazın