QUZULAMAQ

QUZULAMAQ I f. Quzu doğmaq, balalamaq. Quzuladı qoyun, töküldü döllər; Yaylaq həvəsini qıldı ellər (Xətayi).

QUZULAMAQ II f. Yumşalıb, narınlaşmaq, ovulub tökülmək. Palçıq çıxır qurşağa, quzulamış səngərdə (R.Rza).

 

QUZULAMAQ sözü nədir? – QUZULAMAQ sozu nedir? – QUZULAMAQ sözünun mənası – QUZULAMAQ sozunun omonimi – QUZULAMAQ sözünün omonimi – QUZULAMAQ omonimi – QUZULAMAQ basqa menasi var mi? – QUZULAMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın