QURU

QURU I is. Torpaq, qitə, yer. …Biz cəld sudan çıxdıqda ilan da üstümüzə hücum edərək quruya çıxdı (S.S.Axundov).

QURU II sif. Yaş olmayan. Bir ulağın üstə quru odun satırdı (B.Azəroğlu).

QURU III f. İflic olmaq, hərəkətdən qalmaq. Acı dilim qurusun; Dilim, onu uçurdu (İ.Səfərli).

 

QURU sözü nədir? – QURU sozu nedir? – QURU sözünun mənası – QURU sozunun omonimi – QURU sözünün omonimi – QURU omonimi – QURU basqa menasi var mi? – QURU sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın