QIROV

QIROV I is. coğr. Yerə, yarpaqlar və s. üzərinə düşən buz kristalları, şehin donmuş zərrələri. Atım köpüklənir, atım buğlanır; Donmuş qırov kimi sinəsində tər (S.Vurğun).

QIROV II is. Gözdə əmələ gələn cüzi görməməzlik; göz nöqsanı.

 

QIROV sözü nədir? – QIROV sozu nedir? – QIROV sözünun mənası – QIROV sozunun omonimi – QIROV sözünün omonimi – QIROV omonimi – QIROV basqa menasi var mi? – QIROV sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın