QIR

QIR I is. Evlərin damına salınan qara rəngli qatı maddə. Evlərin damındakı qır əriyib, divar aşağı süzülürdü (N.Babayev).

QIR II is. köhn. Düzən, çöl. Cənnət qoxan qırlar, əngin obalar; Bir atlazdır yaşıl, ucu görünməz (A.Şaiq).

QIR III f. Sındırmaq. Ləpələr bu pilləkənləri saxsı qab kimi vurub qırır (Mir Cəlal).

 

QIR sözü nədir? – QIR sozu nedir? – QIR sözünun mənası – QIR sozunun omonimi – QIR sözünün omonimi – QIR omonimi – QIR basqa menasi var mi? – QIR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın