QAZMA

QAZMA I is. Torpaq qazımaq üçün istifadə olunan saplı alət. Güldanə ilə Bənövşənin əlində qazma, Tərgülün əlində vedrə, Gülxarla Gülşənin əlində bel var idi (Ə.Vəliyev).

QAZMA II is. Yeraltı daxma, yaşayış yeri. Enirəm qazmaya… Qazma soyuq, dar (Ə.Cəmil).

 

QAZMA sözü nədir? – QAZMA sozu nedir? – QAZMA sözünun mənası – QAZMA sozunun omonimi – QAZMA sözünün omonimi – QAZMA omonimi – QAZMA basqa menasi var mi? – QAZMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın