QAZAN

QAZAN I is. İçində xörək bişirmək, su qaynatmaq və s. üçün böyük girdə metal qab. Ocaq daşının üstündəki iri qazandan plov qoxusu gəlirdi (Ə.Vəliyev).

QAZAN II f. İşləməklə, çalışmaqla əldə etmək, qazanc götürmək. Kərbəlayı Məmmədəli iki il yarımdır ki, qürbətə çıxıb, az-çox çörək pulu qazansın (C.Məmmədquluzadə).

 

QAZAN sözü nədir? – QAZAN sozu nedir? – QAZAN sözünun mənası – QAZAN sozunun omonimi – QAZAN sözünün omonimi – QAZAN omonimi – QAZAN basqa menasi var mi? – QAZAN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın