QAYMAQ

QAYMAQ I is. Südün üzü. Əşrəfgil təzə camış qaymağından bir-iki qaşıq götürdülər (İ.Şıxlı).

QAYMAQ II is. bot. Çiçəyin bir növü. Sarı qaymaq çiçəkləri, qrammofon gülləri yaşıllığı daha da gözəlləşdirirdi (İ.Şıxlı).

 

QAYMAQ sözü nədir? – QAYMAQ sozu nedir? – QAYMAQ sözünun mənası – QAYMAQ sozunun omonimi – QAYMAQ sözünün omonimi – QAYMAQ omonimi – QAYMAQ basqa menasi var mi? – QAYMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın