QAXAC

QAXAC I is. Qurudulmuş ət. Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.Əbülhəsən).

QAXAC II is. Quru, arıq. Bunlar hamısı o qaxacın işləridir, – deyə Nikolay dişlərini qıcadı (Q.İlkin).

 

QAXAC sözü nədir? – QAXAC sozu nedir? – QAXAC sözünun mənası – QAXAC sozunun omonimi – QAXAC sözünün omonimi – QAXAC omonimi – QAXAC basqa menasi var mi? – QAXAC sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın