QABARMAQ

QABARMAQ I f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya hər insan (Ə.Cəmil).

QABARMAQ II f. Yüksəlmək, qalxmaq, daşmaq. Dedikcə alışıb yanır gözləri; Qabardıb döşünü verir irəli (S.Vurğun).

 

QABARMAQ sözü nədir? – QABARMAQ sozu nedir? – QABARMAQ sözünun mənası – QABARMAQ sozunun omonimi – QABARMAQ sözünün omonimi – QABARMAQ omonimi – QABARMAQ basqa menasi var mi? – QABARMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın