ÖTÜŞMƏK

ÖTÜŞMƏK I f. Yarışmaq, qaçışmaq. Yığıb çantalara yerdən-yemişdən; Yolda gah yüyürüb, gah ötüşərdik (S.Vurğun).

ÖTÜŞMƏK II f. Oxumaq. Gülüşür pənbə, al, bəyaz güllər; Ötüşür hər tərəfdə bülbüllər (H.Cavid).

ÖTÜŞMƏK III f. Qaydaya salmaq, dolanmaq, yola getmək. Yemək sarıdan birtəhər ötüşürük, gileyimiz yoxdur.

 

ÖTÜŞMƏK sözü nədir? – ÖTÜŞMƏK sozu nedir? – ÖTÜŞMƏK sözünun mənası – ÖTÜŞMƏK sozunun omonimi – ÖTÜŞMƏK sözünün omonimi – ÖTÜŞMƏK omonimi – ÖTÜŞMƏK basqa menasi var mi? – ÖTÜŞMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın