ÖTMƏK

ÖTMƏK I f. Keçmək, çatıb keçmək. Ötür dəqiqələr səssiz-səmirsiz (H.Arif).

ÖTMƏK II f. Oxumaq, mahnı oxumaq. Bülbül cəh-cəh vurub gəlirdi dilə; Ötürdü saflığı o duya-duya (Ə.Kürçaylı).

 

ÖTMƏK sözü nədir? – ÖTMƏK sozu nedir? – ÖTMƏK sözünun mənası – ÖTMƏK sozunun omonimi – ÖTMƏK sözünün omonimi – ÖTMƏK omonimi – ÖTMƏK basqa menasi var mi? – ÖTMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın