ÖLDÜRMƏK

ÖLDÜRMƏK I f. Məhv etmək, yox etmək. Baxışların qəlblərin; Qəmini öldürərdi (Ə.Kürçaylı).

ÖLDÜRMƏK II f. Vaxt itirmək. Əcəb nəzakətlisən. Deməli, mənimlə sən vaxtını öldürürsən (Anar).

 

ÖLDÜRMƏK sözü nədir? – ÖLDÜRMƏK sozu nedir? – ÖLDÜRMƏK sözünun mənası – ÖLDÜRMƏK sozunun omonimi – ÖLDÜRMƏK sözünün omonimi – ÖLDÜRMƏK omonimi – ÖLDÜRMƏK basqa menasi var mi? – ÖLDÜRMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın