MÜRƏKKƏB

MÜRƏKKƏB I is. [ ər. ] Yazı yazmaq üçün işlədilən rəng. Qurumuş mürəkkəb qabına samovarın qırnasından su süzüb, bir kitabın arasından qələmi tapıb çıxartdı (Ə.Əylisli).

MÜRƏKKƏB II sif. [ ər. ] Çətin, qatışıq. Sualınız çox mürəkkəbdir, zatialiləri! (İ.Şıxlı).

 

MÜRƏKKƏB sözü nədir? – MÜRƏKKƏB sozu nedir? – MÜRƏKKƏB sözünun mənası – MÜRƏKKƏB sozunun omonimi – MÜRƏKKƏB sözünün omonimi – MÜRƏKKƏB omonimi – MÜRƏKKƏB basqa menasi var mi? – MÜRƏKKƏB sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın