KEÇMƏK

KEÇMƏK I f. Ötmək, ötüb keçmək, gəlib getmək. Qacar ayaqladı böyük İranı, Tiflisi odlara qaladı, keçdi! (S.Vurğun).

KEÇMƏK II f. Sönmək. Tez yanıb, tez söndü zülmət içində; Elə bil şam idi dünyada, keçdi (B.Azəroğlu).

KEÇMƏK III f. Getmək. Keçdi döyüşlərdə ömrümün çoxu (S.Vurğun).

 

KEÇMƏK sözü nədir? – KEÇMƏK sozu nedir? – KEÇMƏK sözünun mənası – KEÇMƏK sozunun omonimi – KEÇMƏK sözünün omonimi – KEÇMƏK omonimi – KEÇMƏK basqa menasi var mi? – KEÇMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın