HEYZƏ

(Lənkəran, Naxçıvan)
mədə pozğunluğu
Heyzə eləməx’ (Meğri) – 1. varlandırmaq; 2. doydurmaq, tox etmək. – Getdin işladın, gatırdın, bizi heyzə elədin

Bir cevap yazın