HEYİRMƏX’

(Gədəbəy)
qışqırmaq. – Nə heyire:ysiη ə, ayıf döymü camahatdan?

Bir cevap yazın