HESAVI

(Qazax)
qayda-qanunla. – O, hesavı iş görör

Bir cevap yazın