HERTİ-PERTİ

I
(Qazax)
heç nə, heç şey. – Herti-pertini qanmer
II
(Çənbərək, Şərur)
yekə, kobud <adam>. – Herti-pertinin biridi o, zor çatmaz ona; – Mortux yaman hertiperti arvatdı (Çənbərək)

Bir cevap yazın