HERİX’

(Gədəbəy, Qazax)
bax herə . – Herix’də duruf harva: baxersaη (Gədəbəy)

Bir cevap yazın