HAYTA

(Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir)
hirs, acıq. – Haytamnan çatde:rdım, yaxşı kın gəlmədiη (Qazax); – Qız duruf gedif haytasınnan (Gədəbəy)

Bir cevap yazın