HAYDAMAĞ

I
(Dərbənd)
sürmək. – Faytonı haydıyıb gedədi; – Arabanı haydadım
II
(Dərbənd)
əkmək, şumlamaq. – Biz yeri haydamişığ

Bir cevap yazın