HAVAZİRİNGİ

(Cəlilabad)
bax havaziring . – Havaziringi oley balaca qurbağa, ət kimi oley, səriley, su:n üzində oley

Bir cevap yazın