HAVALAMMAX

(Çənbərək, Kürdəmir)
acıqlanmaq, özündən çıxmaq. – Nə havalanırsan, o ki uşaxdı (Kürdəmir); – İmirzalı çox havalanıf (Çənbərək)

Bir cevap yazın