HAVALA

I
(Meğri)
dəyirman novu. – Dəyirman pis işdey unda ki havala alçax uley
II
(Füzuli)
qabaq, qarşı tərəf. – Bura havaladı
Havala gəlmək (Salyan) – divan tutmaq, döymək. – Biz şuluğluğ eliyəndə nənəm heyva çubuğuynan havala gələrdi canımıza. Havala verməg (Salyan) – salışdırmaq. – Bı zırramanı nə havala vermisüz mə:m canıma?

Bir cevap yazın