HANAY

(Çənbərək, Şuşa)
kömək, arxa
◊ Hanay durmax (Çənbərək) – arxa durmaq, kömək olmaq. – Qo:m gərəx’ bir-birinə hanay dura kın, boyl dolana

Bir cevap yazın