HALUÇ

(Tərtər)
əzgiləoxşar cır meyvə. – Haluç əzgilə oxşuyur

Bir cevap yazın