HALĞA

(Dərbənd, Qazax, Kürdəmir)
qaşsız üzük. – O halqeyi kin de:rix’, o, qaşsız olor (Qazax); – Sözkəsdidə halğa da vərrüg (Kürdəmir); – Qaşi olmiyənə halğa diyəduğ (Dərbənd)

Bir cevap yazın