HAL

HAL I is. [ ər. ] Vəziyyət. Bizim halımıza tutuldu göylər; Buludlar belini büküb ağladı (M.Müşfiq).

HAL II is. [ ər. ] qram. Sözlərin cümlədə dəyişilərək başqa sözlərlə əlaqəyə girməsini müəyyənləşdirən bir kateqoriya.

 

HAL sözü nədir? – HAL sozu nedir? – HAL sözünun mənası – HAL sozunun omonimi – HAL sözünün omonimi – HAL omonimi – HAL basqa menasi var mi? – HAL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın